Υπηρεσίες / Θερμοπρόσοψη

Με τον όρο θερμοπρόσοψη εννοούμε τη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων ενός κτιρίου. Εφαρμόζεται σε νέα και παλιά κτίρια και τα προστατεύει από το κρύο και τη ζέστη. Τα θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι η διογκωμένη πολυστερίνη, η εξηλασμένη πολυστερίνη και ο πετροβάμβακας. Ωστόσο, οι περισσότερες θερμοπροσόψεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται με διογκωμένη πολυστερίνη.

Η εταιρεία μας δύναται να καλύψει οποιαδήποτε επιθυμία του πελάτη χρησιμοποιώντας το θερμομονωτικό υλικό της αρεσκείας του, επιλέγοντας πάντα το σωστό πάχος ανάλογα με την κλιματική ζώνη που βρίσκεται το κτίριο.