Υπηρεσίες / Στεγανοποίηση

Με τον όρο στεγανοποίηση εννοούμε το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται για την εμπόδιση της διείσδυσης του νερού στην επιφάνειά μας. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή αποστράγγιση του νερού η οποία επιτυγχάνεται με τη δημιουργία των απαραίτητων κλίσεων, αφού τα λιμνάζοντα νερά μειώνουν τη διάρκεια ζωής ακόμα και της καλύτερης στεγανοποίησης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι οι ασφαλτικές μεμβράνες, οι μεμβράνες PVC, επαλειφόμενα υλικά σε ρευστή μορφή ή με τη μορφή κονιάματος τσιμεντοειδούς βάσης με τις κατάλληλες ρητίνες.