Υπηρεσίες / Γενική μόνωση δώματος

Η μόνωση του δώματος ενός κτιρίου αποτελεί το σημαντικότερο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας και ταυτόχρονα εξάλειψης των προβλημάτων υγρασίας  και απώλειας της θερμικής ενέργειάς του. Το κόστος εφαρμογής της μόνωσης αποσβαίνεται άμεσα εξαιτίας της μείωσης στην κατανάλωση πετρελαίου και ρεύματος που απαιτούνται για τη θέρμανση και ψύξη του χώρου.

Οι συνηθέστερες μέθοδοι εφαρμογής μιας γενικής μόνωσης είναι οι ακόλουθες, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κτιρίου.

Συμβατική μέθοδος

Η συμβατική μέθοδος μόνωσης ενός δώματος είναι εκείνη, σύμφωνα με την οποία η θερμομόνωση βρίσκεται κάτω από τη στεγανοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, η οποία είναι και η πιο συνηθισμένη στην Ελλάδα, είναι σημαντική η δημιουργία σωστών κλίσεων που επιτυγχάνεται με την κατασκευή ελαφροσκυροδέματος με χρήση ειδικής πρέσας. Η στεγανοποίηση γίνεται συνήθως με ασφαλτόπανο που μπορεί να μείνει ως τελική στρώση ή αργότερα να καλυφθεί με πλακάκια.

Ανεστραμμένη μέθοδος

Η ανεστραμμένη μέθοδος μόνωσης ενός δώματος είναι εκείνη, σύμφωνα με την οποία θερμομόνωση βρίσκεται πάνω από τη στεγανοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση η στεγανοποίηση προστατεύεται από τη θερμομόνωση, όμως και εδώ επιβάλλεται να υπάρχουν σωστές κλίσεις για την αποφυγή οποιασδήποτε συσσώρευσης νερού. Το θερμομονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι η εξηλασμένη πολυστερίνη εξαιτίας της αντοχής της στην υγρασία και τις κρούσεις.