Εταιρεία / Προφίλ

Ξεκινώντας το 1950 η οικογένεια Βούλγαρη θέτει τα θεμέλια για την εφαρμογή και ανάπτυξη των μονώσεων στην Ελλάδα. Η παρουσία της εταιρείας ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ περισσότερο από 60 χρόνια στο χώρο της μόνωσης την καθιστά ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ την παλαιότερη.

Η πολυετής εμπειρία, η άριστη γνώση και διαρκής ενημέρωση για τις σύγχρονες μεθόδους μόνωσης, καθώς και η άρτια τεχνική κατάρτιση των ανθρώπων της εταιρείας εξασφαλίζουν την περάτωση οποιουδήποτε προβλήματος. Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος ακολουθώντας τις νέες τάσεις της αγοράς και εφαρμόζοντας τα πιο σύγχρονα και ποιοτικά υλικά.